UsługiUsługi Zakres świadczonych usług:

- Wnioskowanie dla nowych klientów o nadanie wymaganego numeru EORI
- odprawy celne
- import w tym również art. 33 Ustawy o VAT
Proponujemy zabezpieczenie długu celnego w procedurze dopuszczenia do obrotu
- eksport
- tranzyt
Zabezpieczenie długu celnego w procedurze tranzytu
- odprawy intrastat
I inne – w pełnym zakresie przepisów prawa celnego:
- wypełnianie karnetów TIR 
- CMR
- redagowanie podań i wniosków dotyczących postępowania celnego
- wypełnianie wniosków
- nadzór nad postępowaniem do momentu otrzymania decyzji
- reprezentacja przed Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie
- postępowanie na drodze odwoławczej
- zabezpieczenia długu celnego w procedurze tranzytu
- zabezpieczenia długu celnego w procedurze dopuszczenia do obrotu