Miejsca do przedstawienia towarów 
organom celnym 
Agencji Celnej ALAMO

Warszawa, ul. Krakowiaków 68/70

Warszawa, Al. Krakowska 106
(procedura uproszczona)